lördag 1 juli 2023

Det gäller att ha rätt nyckel...


 ... för att kunna öppna den rätta dörren.

Med den här nyckeln öppnar jag dörren till stugan med välbekanta dofter, en känsla av trygghet och med utsikt över Luleälv. För mig ovärderligt då det inte går att ersätta de minnen och de känslor vars dörr den här nyckeln öppnar. Så lättillgängligt för mig men någon annan kanske önskar en helt annan dörr att öppna för att känna att det är rätt. Så ge inte upp hoppet om du ännu inte har rätt nyckel, du kanske finner den snart. Har du en nyckel som öppnar dörrar som berikar livet, var rädd om den nyckeln.